ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1039 5ος 2106404590 dioikitikoeea[at]prosec.gov.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1141 5ος 2106404172 dioikitikoeea[at]prosec.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1139 5ος 2106404590 dioikitikoeea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1139 5ος 2106404590 Αιτήσεις για άσκηση αναίρεσης-έφεσης
Γραφείο 1138 5ος 2106404590 Γραμματεία Διοικητικού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΩΣ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1032 4ος 2106404640 protokolloeea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1033 4ος 2106404797 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, αλληλογραφία
1ο ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1026 4ος 2106404845 vouleymataeea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1026 4ος 2106404630 Προτάσεις, δικογραφίες, βουλεύματα Συμβ. Εφετών Αθηνών
Γραφείο 1026 4ος 2106404629 Προτάσεις, δικογραφίες, βουλεύματα Συμβ. Εφετών Αθηνών
Γραφείο 1027 4ος 2106404632 Προτάσεις, δικογραφίες, βουλεύματα Συμβ. Εφετών Αθηνών
Γραφείο 1027 4ος 2106404633 Προτάσεις, δικογραφίες, βουλεύματα Συμβ. Εφετών Αθηνών
2ο ΤΜΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1029 4ος 2106404188 voulprosfeea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1029 4ος 2106404840 Βουλεύματα Συμβ. Πλημ. – Προσφυγές
Γραφείο 1029 4ος 2106404186 Βουλεύματα Συμβ. Πλημ. – Προσφυγές
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1003 4ος 2106404611 trimplimeea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1002 4ος 2106404596 – 598 Πινάκια, εκθέματα
Γραφείο 1002 4ος 2106404599 Κλήσεις
Γραφείο 1004 4ος 2106404609 Αναβλητικές δικογραφίες
Γραφείο 1004 4ος 2106404609-610 Επεξεργασία δικογραφιών
Γραφείο 1004 4ος 2106404597 Αναιρέσεις, δημεύσεις, αποδόσεις
Γραφείο 1002 4ος 2106404596 Ειδικής δωσιδικίας
Γραφείο 1007 4ος 2106404636 Ανυποστήρικτες εφέσεις
Γραφείο 1003 4ος 2106404602 Προσδιορισμός, αιτήσεις, κλήσεις
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1019 4ος 2106404642 trimkakeea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1016 4ος 2106404198 Πινάκια, μεταγωγές
Γραφείο 1017 4ος 2106404176 Επεξεργασία και προσδιορισμός δικογραφιών
κατ’ έφεση απόφασης Μονομελούς (ΒΕΤ),
αναιρέσεις
Γραφείο 1017 4ος 2106404831 Κλήσεις δικογραφιών κατ’ έφεση απόφασης Μονομελούς (ΒΕΤ), ανυποστήρικτες εφέσεις, δημεύσεις
Γραφείο 1018 4ος 2106404620 Επεξεργασία δικογραφιών με παραπεμπτικό
βούλευμα (ΑΔ, ΒΔ, ΝΒ)
Γραφείο 1019 4ος 2106404622 Προσδιορισμός πρωτοείσακτων δικογραφιών,
αναβλητικές (ΒΩΚ, ΤΕΚ)
Γραφείο 1020 4ος 2106404595 Εγγυοδοσίες, κατασχεθέντα, αιτήσεις,
κοινοποιήσεις βουλευμάτων
Γραφείο 1031 4ος 2106404236 Επεξεργασία δικογραφιών δι’ απευθείας
κλήσεως, σύμφωνη γνώμη, κατηγορητήρια
Γραφείο 720 1ος 2106404685 Κλήσεις (ΒΕΤ, ΤΕΚ)
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1028 4ος 2106404233 monkakeea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1023 4ος 2106404623 Πινάκια
Γραφείο 1022 4ος 2106404891 Διορισμοί δικηγόρων, κατηγορητήρια, αρχεία, δημεύσεις
Γραφείο 1035 4ος 2106404895 Κατηγορητήρια
Γραφείο 1028 4ος 2106404893 Αναβλητικές
Γραφείο 1035 4ος 2106404601 – 4895 Πρωτοείσακτες
Γραφείο 1025 4ος 2106404627 – 4628 Κλήσεις
Γραφείο 1028 4ος 2106404893 Κρατούμενοι, προσδιορισμοί
Γραφείο 1023 4ος 2106404626 Αιτήσεις, εγγυήσεις
Γραφείο 719 1ος 2106404689 Κατηγορητήρια
ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1040 4ος 2106404191 pentameleseea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1036 4ος 2106404638 Πινάκια, μεταγωγές, μελέτη δικογραφιών, αποδόσεις
Γραφείο 1039 4ος 2106404177 Αναστολές, νομική βοήθεια
Γραφείο 1037 4ος 2106404192 Φακέλωμα δικογραφιών, κλήσεις, αναβλητικές
Γραφείο 1037 4ος 2106404170 Δημεύσεις
Γραφείο 1034 4ος 2106404639 Αναιρέσεις, αποδεικτικά, αποδόσεις, ανυποστήρικτες, οριστικές
ΤΜΗΜΑ Μ.Ο.Δ. – Μ.Ο.Ε. Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1005 4ος 2106404232 modmoeeea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1006 4ος 2106404720 Μ.Ο.Δ.
Γραφείο 1005 4ος 2106404593 Κλήσεις, Μ.Ο.Ε.
Γραφείο 1006 4ος 2106404659 Μ.Ο.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1127 5ος 2106404569 logistikoeea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1127 5ος 2106404570
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1013 4ος 2106404616 ekteleseiseea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1014 4ος 2106404790 Βεβαιώσεις εξόδων, αιτήσεις δοσοποίησης, αιτήσεις κοινωφελούς εργασίας
Γραφείο 1014 4ος 2106404672 Αναστολές 471, βεβαιώσεις εξόδων
Γραφείο 1015 4ος 2106404817 Πιστοποιητικά περί μη διώξεως, φυλακίσεις, αποφυλακίσεις, μεταγωγές
Γραφείο 1013 4ος 2106404615 Συνοδείες φυλακίσεων – αποφυλακίσεων Εφετείου Πλημμελημάτων και ανηλίκων, ΜΕΚ, ΤΕΚ,ΠΕΚ, ΜΟΔ-ΜΟΕ
Γραφείο 1011 4ος 2106404196 Επιβολή και άρση περιοριστικών όρων, ακυρώσεις
Γραφείο 1015 4ος 2106404181 Συγχωνεύσεις, ανακλήσεις αναστολών – 108 ΠΚ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1008 4ος 2106404229 ekdoseiseea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1008 4ος 2106404655 Εκδόσεις και δικαστικές συνδρομές
Γραφείο 1009 4ος 2106404612 Εκδόσεις και δικαστικές συνδρομές
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Όροφος Τηλ. Email Πληροφορίες
Γραφείο 1030 4ος 2106404190 pliroforikieea[at]prosec.gov.gr Προϊσταμένη
Γραφείο 1030 4ος 2106404189