Παρακαλώ, μελετήστε προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα πριν την πραγματοποίηση κράτησης. Για τη διευκόλυνση σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση. 

* Πριν την υποβολή του αιτήματος, αναζητήστε την πορεία της δικογραφίας μέσω του portal του Δικηγορικού Συλλόγου ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με το αρμόδιο τμήμα. Σε περίπτωση κατά την οποία η δικογραφία δεν βρίσκεται στο Τμήμα-Γραφείο που επιλέξατε, δεν θα καθίσταται δυνατή η εξυπηρέτησή σας.

ΤμήμαΓραφείοΛόγος ΚράτησηςΑπαιτούμενα Δικαιολογητικά
1ο Βουλευμάτων10261. Αίτηση επανάληψης διαδικασίας1.1 Αίτηση (συμπ. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.), 1.2 Ταυτότητα, 1.3 Εξουσιοδότηση, 1.4 Απόφαση, κατά της οποίας γίνεται η Αίτηση Επανάληψης, 1.5 Πιστοποιητικό Αμετακλήτου Απόφασης. * Γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις κατά Αποφάσεων Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
1ο Βουλευμάτων10262. Αίτηση Απόδοσης Εγγυοδοσίας2.1 Αίτηση, 2.2 Αριθμός Δικογραφίας, 2.3 Ταυτότητα, 2.4 Εξουσιοδότηση, 2.5 Τρία αποσπάσματα του βουλεύματος ΣΕΑ, δυνάμει του οποίου διατάσσεται η απόδοση, 2.6 Πιστοποιητικό Αμετακλήτου του εν λόγω βουλεύματος, 2.7 Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών, 2.8 Έκθεση Εγγυοδοσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών
1ο Βουλευμάτων10263. Αίτηση Αποδέσμευσης Λογαριασμών3.1 Αίτηση, 3.2 Αριθμός Δικογραφίας, 3.3 Ταυτότητα, 3.4 Εξουσιοδότηση, 3.5 Δύο αποσπάσματα του βουλεύματος ΣΕΑ, δυνάμει του οποίου διατάσσεται η αποδέσμευση, 3.6 Πιστοποιητικό Αμετακλήτου του εν λόγω βουλεύματος, 3.7 Διάταξη Δέσμευσης Λογαριασμών, του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών
1ο Βουλευμάτων10264. Αίτηση Απόδοσης Κατασχεθέντων4.1 Αίτηση, 4.2 Αριθμός Δικογραφίας, 4.3 Ταυτότητα, 4.4 Εξουσιοδότηση, 4.5 Δύο αποσπάσματα του βουλεύματος ΣΕΑ, δυνάμει του οποίου διατάσσεται η αποδέσμευση, 4.6 Πιστοποιητικό Αμετακλήτου του εν λόγω βουλεύματος, 4.7 Αντίγραφο Έκθεσης Έρευνας & Κατάσχεσης
1ο Βουλευμάτων10265. Αίτηση Τροποποίησης Περ. Όρων, κ.λπ.5.1 Αίτηση, 5.2 Αριθμός Δικογραφίας, 5.3 Ταυτότητα, 5.4 Εξουσιοδότηση
1ο Βουλευμάτων10266. Αίτηση για/και Λήψη Αντιγράφων Δικογραφίας6.1 Αίτηση, 6.2 Αριθμός Δικογραφίας, 6.3 Ταυτότητα, 6.4 Εξουσιοδότηση. *Η Λήψη των αντιγράφων γίνεται μετά από έγκριση του Εισαγγελέα, σε νέο προκαθορισμένο ραντεβού.
1ο Βουλευμάτων10267. Λήψη Γνώσης Εισαγγελικής Πρότασης7.1 Αριθμός Δικογραφίας, 7.2 Ταυτότητα, 7.3 Εξουσιοδότηση
1ο Βουλευμάτων10268. Κατάθεση Υπομνημάτων8.1 Υπόμνημα, 8.2 Αριθμός Δικογραφίας, 8.3 Ταυτότητα, 8.4 Εξουσιοδότηση
Βουλευμάτων και Προσφυγών10291. Αίτηση Αντικατάστασης προσωρινής κράτησης, αίτηση Τροποποίησης Περ. Όρων κ.λπ.1.1 Αίτηση, 1.2 Αριθμός Δικογραφίας, 1.3 Ταυτότητα, 1.4 Εξουσιοδότηση.
Βουλευμάτων και Προσφυγών10292. Αίτηση για λήψη αντιγράφων δικογραφίας με ΚΩΔΙΚΟ Α.Δ. και ΠΡΦ2.1 Αίτηση, 2.2 Αριθμός Δικογραφίας, 2.3 Ταυτότητα, 2.4 Εξουσιοδότηση από τους διαδίκους ή από όποιον έχει έννομο συμφέρον. * Η λήψη των αντιγράφων θα γίνεται μετά από έγκριση Εισαγγελέα.
Βουλευμάτων και Προσφυγών10293. Λήψη γνώσης Εισαγγελικής Πρότασης3.1 Αριθμός Δικογραφίας, 3.2 Ταυτότητα, 3.3 Εξουσιοδότηση.
Βουλευμάτων και Προσφυγών10294. Κατάθεση Υπομνημάτων4.1 Υπόμνημα, 4.2 Αριθμός Δικογραφίας, 4.3 Ταυτότητα, 4.4 Εξουσιοδότηση.
Βουλευμάτων και Προσφυγών10295. Αιτήσεις για διάφορα θέματα5.1 Αίτηση, 5.2 Αριθμός Δικογραφίας, 5.3 Ταυτότητα, 5.4 Εξουσιοδότηση.
Εκτελέσεων και Ποινών10111. Αίτηση άρσης όρων1.1 Αποσπάσματα ή απόφαση, 1.2 Ταυτότητα, 1.3 Εξουσιοδότηση, 1.4 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10112. Αίτηση ακύρωσης ή αναστολή λόγω ακύρωσης2.1 Αίτηση ακύρωσης, 2.2 Αριθμός Δικογραφίας (αν υπάρχει), 2.3 Ταυτότητα, 2.4 Εξουσιοδότηση, 2.5 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10131. Αίτηση Αποδέσμευσης Λογαριασμών

1.1 Αίτηση, 1.2 Απόφαση με πιστοποιητικό αμετακλήτου, 1.3 Εξουσιοδότηση, 1.4 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10132. Αίτηση για/και Λήψη Αντιγράφων Δικογραφίας2.1 Αίτηση, 2.2 Αριθμός Δικογραφίας- ΒΦ (που έχει λάβει στο Τμήμα μας), 2.3 Ταυτότητα, 2.4 Εξουσιοδότηση, 2.5 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10133. Αίτηση βεβαίωσης εξόδων Πλημ/των3.1 Αίτηση (συμπ. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.), 3.2 Ταυτότητα, 3.3 Εξουσιοδότηση, 3.4 Απόφαση για βεβαίωση εξόδων, 3.5 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10141. Αίτηση Δοσοποίησης


1.1 Αίτηση, απόφαση, πιστοποιητικό κράτησης (αν είναι κρατούμενος), 1.2 Βεβαίωση εξόδων, 1.3 Ταυτότητα, 1.4 Εξουσιοδότηση, 1.5 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10142. Αίτηση Κοινωφελούς εργασίας1.1 Αίτηση, απόφαση, πιστοποιητικό κράτησης (αν είναι κρατούμενος), 1.2 Βεβαίωση επιμελητών κοινωνικής αρωγής, 1.3 Βεβαίωση εξόδων, 1.4 Ταυτότητα, 1.5 Εξουσιοδότηση, 1.6 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10143. Βεβαίωση εξόδων Κακ/των3.1 Αίτηση (συμπ. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.), 3.2 Ταυτότητα, 3.3 Εξουσιοδότηση, 3.4 Απόφαση, για βεβαίωση εξόδων, 3.5 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10144. Αίτηση Διεύρυνσης δόσεων 4.1 Αίτηση (συμπ. Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.), 4.2 Ταυτότητα, 4.3 Εξουσιοδότηση, 4.4 Απόφαση για βεβαίωση εξόδων, 4.5 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10151. Αίτηση Πιστοποιητικού μη δίωξης
1.1 Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, 1.2 Αντίγραφο ταυτότητας, 1.3 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10152. Αίτηση συγχώνευσης2.1 Αίτηση, Αποφάσεις, πιστοποιητικό κράτησης (αν είναι κρατούμενος), 2.2 Βεβαίωση εξόδων, 2.3 Ταυτότητα, 2.4 Εξουσιοδότηση, 2.5 Για τους πολίτες μεγαρόσημο 3€ και για τους δικηγόρους μεγαρόσημο 4€ και προείσπραξη για κατάθεση αίτησης στον Εισαγγελέα (πλην της βεβαίωσης εξόδων)
Εκτελέσεων και Ποινών10153. Αίτηση ανάκλησης αναστολής3.1 Αίτηση, 3.2 Απόφαση με αμετάκλητο.
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων10341. Αίτηση Απόδοσης Κατασχεθέντων1.1 Αυτοσχέδια αίτηση - μεγαρόσημα, 1.2 Επικυρωμένο αντίγραφο της αποδίδουσας κατασχεθέντας απόφασης, 1.3 Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας έκθεσης κατασχέσεως, 1.4 Πιστοποιητικά αμετακλήτου από Εφετείο ή και Άρειο Πάγο, 1.5 Εξουσιοδότηση (εφόσον δεν κατατίθεται αυτοπροσώπως η αίτηση), 1.6 Δελτίο Ταυτότητας ή Δικηγορικής Ταυτότητας
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων10342. Γνώση πορείας μετ’ αναίρεση υποθέσεων Πενταμελούς2.1 Δελτίο Ταυτότητας ή Δικηγορικής Ταυτότητας
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων10343. Αίτηση Αποδέσμευσης Λογαριασμών3.1 Αυτοσχέδια αίτηση - μεγαρόσημα, 3.2 Επικυρωμένο αντίγραφο της αποφάσεως Πενταμελούς η οποία διατάζει την αποδέσμευσή, 3.3 Επικυρωμένο αντίγραφο διάταξης η απόφασης Προέδρου που διατάζει τη δέσμευση, 3.4 Πιστοποιητικά αμετακλήτου από Εφετείο ή και Άρειο Πάγο, 3.5 Εξουσιοδότηση (εφόσον δεν κατατίθεται αυτοπροσώπως η αίτηση), 3.6 Δελτίο Ταυτότητας ή Δικηγορικής Ταυτότητας
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων10361. Αίτηση Απόδοσης Εγγυοδοσίας1.1 Δελτίο Ταυτότητας ή Δικηγορικής Ταυτότητας, 1.2 Αυτοσχέδια αίτηση - μεγαρόσημα, 1.3 Δυο (2) επικυρωμένα αντίγραφα της αποδίδουσας εγγύηση απόφασης, 1.4 Απλό αντίγραφο της οικείας έκθεσης εγγυοδοσίας, 1.5 Εξουσιοδότηση (εφόσον δεν κατατίθεται αυτοπροσώπως η αίτηση), 1.6 Βεβαίωση καταβολής εξόδων ή και δόσεων χρηματικής ποινής, 1.7 Πιστοποιητικά αμετακλήτου από Εφετείο ή και Άρειο Πάγο, 1.8 Αναφορά από Εφετείο
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων10362. Αίτηση για/και Λήψη Αντιγράφων Δικογραφίας1.1 Εξουσιοδότηση (εφόσον δεν κατατίθεται αυτοπροσώπως η αίτηση), 1.2 Δελτίο Ταυτότητας ή Δικηγορικής Ταυτότητας, 1.3 Αυτοσχέδια αίτηση - μεγαρόσημα
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων10371. Αίτηση Πιστοποιητικού Πορείας1.1 Αυτοσχέδια αίτηση - μεγαρόσημα, 1.2 Εξουσιοδότηση (εφόσον δεν κατατίθεται αυτοπροσώπως η αίτηση), 1.3 Δελτίο Ταυτότητας ή Δικηγορικής Ταυτότητας
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων10372. Γνώση πορείας εφέσεων κατά αποφάσεων Τριμελούς2.1 Εξουσιοδότηση, 2.2 Δελτίο Ταυτότητας ή Δικηγορικής Ταυτότητας
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων10373. Γνώση πορείας μετ’ αναίρεση υποθέσεων Πενταμελούς3.1 Δελτίο Ταυτότητας ή Δικηγορικής Ταυτότητας


Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων10391. Γνώση αριθμού εκθέματος υποθέσεων ουσίας και αναστολών ΠενταμελούςΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων10392. Κατάθεση ή γνώση πορείας αιτήσεων αναστολής2.1 Αυτοσχέδια αίτηση - μεγαρόσημα, 2.2 Εξουσιοδότηση, 2.3 Δελτίο Ταυτότητας ή Δικηγορικής Ταυτότητας
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10021. Αίτηση για αντίγραφα δικογραφιών 1.1 Ταυτότητα, 1.2 Εξουσιοδότηση
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10031. Αίτηση για αντίγραφα δικογραφιών 1.1 Ταυτότητα, 1.2 Εξουσιοδότηση
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10032. Αίτηση Αναστολής κατ’ άρθρο 497παρ.72.1 Αίτηση Αναστολής, 2.2 Εξουσιοδότηση, 2.3 Ταυτότητα
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10033. Αίτηση επέκτασης αποτελέσματος απόφασης κατ’ άρθρο 469 ΚΠΔ3.1 Αίτηση, 3.2 Εξουσιοδότηση, 3.3 Ταυτότητα, 3.4 Βεβαίωση περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10034. Αίτηση για συμπλήρωση - διόρθωση απόφασης κατ’ άρθρο 145 ΚΠΔ4.1 Αίτηση, 4.2 Εξουσιοδότηση, 4.3 Ταυτότητα, 4.4 Αντίγραφο απόφασης επικυρωμένο, 4.5 Βεβαίωση περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10035. Αίτηση για κλήτευση μαρτύρων κατ’ άρθρο 327 παρ.2,3 ΚΠΔ 5.1 Αίτηση, 5.2 Εξουσιοδότηση, 5.3 Ταυτότητα
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10036. Αίτηση για πιστοποιητικό πορείας6.1 Αίτηση, 6.2 Εξουσιοδότηση, 6.3 Ταυτότητα
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10041. Αίτηση για αντίγραφα δικογραφιών 1.1 Ταυτότητα, 1.2 Εξουσιοδότηση
Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10042. Αίτηση για συμπλήρωση - διόρθωση απόφασης κατ’ άρθρο 145 ΚΠΔ2.1 Αίτηση, 2.2 Εξουσιοδότηση, 2.3 Ταυτότητα, 2.4 Αντίγραφο απόφασης επικυρωμένο, 2.5 Βεβαίωση περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων
Τριμελές Εφετείο ΠλημμελημάτωνΤριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10043. Αίτηση για απόδοση κατασχεθέντων3.1 Αίτηση, 3.2 Εξουσιοδότηση, 3.3 Ταυτότητα, 3.4. Αντίγραφο απόφασης επικυρωμένο, 3.5 Πιστοποιητικό αμετακλήτου, 3.6 Έκθεση κατάσχεσης επικυρωμένη
Τριμελές Εφετείο ΠλημμελημάτωνΤριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10044. Αίτηση για απόδοση εγγυοδοσίας4.1 Αίτηση, 4.2 Εξουσιοδότηση, 4.3 Ταυτότητα, 4.4 Αντίγραφο απόφασης επικυρωμένο, 4.5 Έκθεση εγγυοδοσίας
Τριμελές Εφετείο ΠλημμελημάτωνΤριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων10045. Κατάθεση Προσφυγής κατά κλητήριου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10221. Παράδοση πράξεων αυτεπάγγελτων διορισμών δικηγόρωνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων1022Πορεία δικογραφιώνΜόνο τηλεφωνικώς (2106404891)
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10231. Μελέτη & αντίγραφα προσδιορισμένων δικογραφιώνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10232. Αιτήσεις αντικαταστάσεις προσδιορισμένων δικογραφιώνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10233. Αιτήσεις εγγυοδοσίαςΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10234. Αιτήσεις απόδοσης κατασχεθέντωνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10235. Αιτήσεις συμπλήρωσης αποφάσεωνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10236. Αιτήσεις διόρθωσης αποφάσεωνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10251. Εξυπηρέτηση διερμηνέωνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10281. Μελέτη προσδιορισμένων δικογραφιών (αντίγραφα)Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10282. Αιτήσεις αλλαγής διεύθυνσης (για προσδιορισμένες δικογραφίες)Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10283. Γνωστοποίηση προτάσεων (σε προσδιορισμένες δικογραφίες)Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10284. Αιτήσεις για πιστοποιητικά πορείας (σε προσδιορισμένες δικογραφίες)Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων1028Πορεία δικογραφιώνΜόνο τηλεφωνικώς (2106404893 και 2106404233)
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10351. Μελέτη και αντίγραφα απροσδιόριστων δικογραφιώνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10352. Αιτήσεις αντικατάστασης απροσδιόριστων δικογραφιώνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10353. Αιτήσεις αλλαγής διεύθυνσης απροσδιόριστων δικογραφιώνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10354. Αιτήσεις πιστοποιητικού πορείας απροσδιόριστων δικογραφιώνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων10355. Γνωστοποίηση προτάσεων απροσδιόριστων δικογραφιώνΔεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων1035Πορεία δικογραφιώνΜόνο τηλεφωνικώς (2106404895 και 2106404601)
Διοικητικό1138Γραμματεία ΔιοικητικούΧωρίς ραντεβού
Διοικητικό1139Αιτήσεις για άσκηση αναίρεσης-έφεσηςΧωρίς ραντεβού
Εκδόσεις και Δικαστικές Προσφυγές1008Εκδόσεις και δικαστικές συνδρομέςΜόνο τηλεφωνικώς (2106404229 και 2106404655)
Εκδόσεις και Δικαστικές Προσφυγές1009Εκδόσεις και δικαστικές συνδρομέςΜόνο τηλεφωνικώς (2106404612)
Λογιστικό1127--Χωρίς ραντεβού
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10051. Αίτηση για/και Λήψη Αντιγράφων Δικογραφίας 1.1 Αίτηση, 1.2 Εξουσιοδότηση, 1.3 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10052. Αίτηση αδείας ενόρκων 2.1 Αίτηση, 2.2 Κλήση ενόρκου
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10053. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης 3.1 Απόφαση, 3.2 Ταυτότητα, 3.3. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, 3.4 Αμετάκλητο, 3.5 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10054. Αίτηση αλλαγής διευθύνσεως 4.1 Αίτηση, 4.2 Ταυτότητα, 4.3 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10055. Αίτηση συμπληρώσεως – διορθώσεως αποφάσεως 5.1 Απόφαση, 5.2 Ταυτότητα, 5.3 Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, 5.4 Αμετάκλητο, 5.5 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10056. Αίτηση Διορισμού παροχής νομικής βοήθειας 6.1 Αίτηση, 6.2 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10057. Αίτηση Πιστοποιητικού πορείας7.1 Αίτηση, 7.2 Εξουσιοδότηση, 7.3 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10058. Αίτηση λήψης αντιγράφου ψηφιακού υλικού 8.1 Αίτηση, 8.2 Εξουσιοδότηση, 8.3 Αριθμό Δικογραφίας, 8.4 Το αντίστοιχο ψηφιακό υλικό
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10061. Αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης ή αντικατάστασης όρων1.1 Απόφαση, 1.2 Ταυτότητα, 1.3. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, 1.4 Αμετάκλητο, 1.5 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10062. Αίτηση απόδοσης εγγυοδοσιών2.1 Απόφαση, 2.2 Ταυτότητα, 2.3. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, 2.4 Αμετάκλητο, 2.5 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10063. Αίτηση Απόδοσης κατασχεθέντων3.1 Απόφαση, 3.2 Ταυτότητα, 3.3. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, 3.4 Αμετάκλητο, 3.5 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10064. Αίτηση για/και Λήψη Αντιγράφων Δικογραφίας 4.1 Αίτηση, 4.2 Εξουσιοδότηση, 4.3 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10065. Αίτηση αδείας ενόρκων 5.1 Αίτηση, 5.2 ​Κλήση ενόρκου
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10066. Αίτηση αλλαγής διευθύνσεως 6.1 Αίτηση, 6.2 Ταυτότητα, 6.3 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10067. Αίτηση συμπληρώσεως – διορθώσεως αποφάσεως 7.1 Απόφαση, 7.2 Ταυτότητα, 7.3 Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, 7.4 Αμετάκλητο, 7.5 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10068. Αίτηση Διορισμού παροχής νομικής βοήθειας 8.1 Αίτηση, 8.2 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.10069. Αίτηση Πιστοποιητικού πορείας9.1 Αίτηση, 9.2 Εξουσιοδότηση, 9.3 Αριθμό Δικογραφίας
Μ.Ο.Δ.-Μ.Ο.Ε.100610. Αίτηση λήψης αντιγράφου ψηφιακού υλικού 10.1 Αίτηση,10.2 Εξουσιοδότηση, 10.3 Αριθμό Δικογραφίας, 10.4 Το αντίστοιχο ψηφιακό υλικό
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10161. Αίτηση για ανάγνωση και παραλαβή αντιγράφων 1. Εξουσιοδότηση, 2. Ταυτότητα
* Μόνο για τις δικογραφίες των ακροατηρίων του τελευταίου δεκαπενθήμερου η του τρέχοντος μηνός
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10171. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης ποινής κατ΄ αρθ. 497 παρ. 71.1 Εξουσιοδότηση, 1.2. Αντίγραφο απόφασης επικυρωμένο κατ΄ έφεσης (αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση τότε απόσπασμα επικυρωμένο , έφεση , κλητήριο)
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10172. Αίτηση για πιστοποιητικό πορείας2.1 Αίτηση, 2.2 Εξουσιοδότηση, 2.3 Μεγαρόσημα των 3ευρω και 2ευρω
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10173. Αίτηση για ανάγνωση και παραλαβή αντιγράφων μη προσδιορισμένων κατ’ έφεση δικογραφιών1. Εξουσιοδότηση, 2. Ταυτότητα
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10191. Αίτηση για πιστοποιητικό πορείας2.1 Αίτηση, 2.2 Εξουσιοδότηση, 2.3 Μεγαρόσημα των 3ευρω και 2ευρω
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10192. Αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης2.1 Αίτηση, 2.2 Εξουσιοδότηση 2.3 Γραμμάτιο
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10193. Αίτηση για αντίγραφα δικογραφιών και πληροφόρηση1. Εξουσιοδότηση, 2. Ταυτότητα
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10201. Απόδοση Χρηματικής εγγυοδοσίας Για Αθωωτική Απόφαση:
1.1 Δύο επικυρωμένα αποσπάσματα ή δύο αντίγραφα της απόφασης, 1.2 Αντίγραφο της έκθεσης εγγυοδοσίας.
Για Καταδικαστική Απόφαση:
1.1 Δύο επικυρωμένα αντίγραφα της απόφασης, 1.2 Πιστοποιητικό Αμετακλήτου (από Εφετείο και Άρειο Πάγο), 1.3 Αντίγραφο της έκθεσης εγγυοδοσίας, 1.4 Βεβαίωση δικαστικών εξόδων.
* Πρέπει η απόφαση να έχει εκτελεστεί (φυλάκιση, μετατροπή σε χρηματική και εξόφληση ή δοσοποίηση) εκτός εάν διατάχθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 299S2 ΚΠΔ).
Στην περίπτωση αξιόχρεης υποθήκης απαιτούνται τα παρακάτω επιπλέον δικαιολογητικά:
1.2 Αντίγραφο της πράξης παροχής υποθήκης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.1,6 Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης της υποθήκης στο αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10202. Αποδέσμευση Τραπεζικών Λογαριασμών2.1 Αντίγραφο της απόφασης της Επιτροπής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή της Διάταξης του Ανακριτή, 2.2 Πιστοποιητικό Αμετακλήτου (από Εφετείο και Άρειο Πάγο), 2.3 Ένα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης.
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10203. Άρση Δέσμευσης Ακινήτου3.1 Αντίγραφο της πράξης παροχής υποθήκης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, 3.2 Ένα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, 3.3 Πιστοποιητικό Αμετακλήτου (από Εφετείο και Άρειο Πάγο), 3.4 Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης της υποθήκης στο αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10204. Απόδοση Κατασχεθέντων Αντικειμένων και Οχημάτων4.1 Ένα επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης. 4.2 Πιστοποιητικό Αμετακλήτου (από Εφετείο και Άρειο Πάγο), 4.3 Επικυρωμένο αντίγραφο της έκθεσης Κατάσχεσης.
* Εάν η απόφαση είναι καταδικαστική και έχουν ασκηθεί εφέσεις θα πρέπει στο Πιστοποιητικό από το Εφετείο να γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι για τα αντικείμενα ή οχήματα δεν έχει κατατεθεί αίτηση αναίρεσης.
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10311. Αίτηση για πιστοποιητικό πορείας1.1 Αίτηση, 1.2 Εξουσιοδότηση, 1.3 Μεγαρόσημα των 3ευρω και 2ευρω
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10312. Αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης2.1 Αίτηση, 2.2 Εξουσιοδότηση, 2.3 Γραμμάτιο
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10313. Κατάθεση υπομνήματος3.1 Εξουσιοδότηση 3.2 Γραμμάτιο
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων10314. Να λάβουν γνώση εισαγγελικής πρότασης εντός 10 ημερών4.1 Εξουσιοδότηση
Πρωτόκολλο10321. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο1.1 Ταυτότητα

Παρακαλώ, στην παρακάτω φόρμα υποβάλετε το αίτημα ηλεκτρονικής κράτησης.